top of page

VAD ÄR BESÖKSHUND?

Ett besökshundsteam arbetar på lite olika sätt beroende på uppdraget, men det kan vara allt från att besöka på ålderdomshem till vara på hospice eller med barn. Jag arbetar främst med barn och ungdomar där jag bla kan besöka skolor.

312920251_10160412260031354_7506845134985636458_n.jpg

Varför använda sig av hund
i verksamhet? 

Det finns många olika användningsområden, och många anledningar till att man vill använda sig av hund i verksamheten. På hospice kan det vara att ha en fysisk närhet i slutstadiet, att känna värme och en närhet som ger lugn. Det kan främja det sociala på ett ålderdomshem där de äldre får en gemensam upplevelse, kanske även att de tränar vissa rörelser tillsammans med hunden. Dementa som haft hund tidigare kan få en stund med “sin gamla hund” och det i sin tur skänker glädje. 

I skolan kan det främja lästräningen att läsa för en hund som alltid lyssnar utan att döma. Hunden kan även vara till hjälp när man pratar om något som är svårt, den ger då lugn och trygghet att våga prata om det svåra och är en fantastisk hjälp till att trösta. Genom ett besökshundteam kan man även träna på beröring och att visa empati och sympati.

Image by Annie Spratt
Image by Zachary Keimig
Image by Ben White

STRESSREDUKTION

FÖRBÄTTRAT FOKUS

SOCIALA FÄRDIGHETER

En besökshund kan hjälpa mot bland annat ångest och stress genom att erbjuda närhet och uppmärksamhet.

Med hjälp av hundens närvaro som ger lugn blir det i förlängningen lättare att fokusera på arbetsuppgiften i skolan.

Med hund i verksamheten kan man arbeta  med samarbete eller varför inte träna på emapti och sympati.

''Att ha en hund med till barnen i skolan att stötta i deras lärande både kunskapsmässigt och socialt lärande har varit över all förväntan. Man märker direkt hur barnen mjuknar och blir bättre så fort de ser hunden. Verkligen en dunderbra idé!''
"Har länge haft en god åsikt kring involvering av djur kring barn i deras lek och lärande. Dessa förväntningar har enbart bekräftats av Stine och hennes fina hundar. Hoppas verkligen fler skolor tar till sig att vara innovativa att ta in djur för att stötta dem i sitt viktiga arbete!"
“Som förälder till ett barn med särskilda behov är det underbart att ser vilket skifte sonen gör när han ser hunden och hur det hjälper honom med fokus och att lära sig vara mjuk i sitt sociala sammanhang. Stöttar verkligen initiativet att ta in hunden i skolan för hjälp barn särskilt de med NPF diagnoser!”

Från förälder till barn med NPF-diagnos

Hur arbetar jag med mina hundar?

Jag arbetar främst inom skola och med barn som har olika svårigheter. Jag har märkt att genom att ta med hunden glömmer eleven att den arbetar med det som är svårt. Ibland är uppdraget att skapa en länk mellan en hemmasittare och skolan. Viktigt att ha i minnet är att både barnen och hundarna är individer vilket innebär att det som fungerade med elev A kanske inte fungerar med elev B. 

Jag tror att mina kunskaper inom hund tillsammans med min profession (lärare i de tidigare åren) gör att jag kan komma med olika förslag på hur vi kan arbeta tillsammans.

bottom of page